OFERTA

 
Oferta dla klientów indywidualnych:
 • obsługa budownictwa jednorodzinnego
 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wytyczenia budynków
 • wytyczenia przyłączy
 • pomiary powykonawcze budynków i uzbrojenia terenu
 • podziały działek
 • operaty do celów prawnych
   

Oferta dla firm, biur projektowych i organów administracji:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy tradycyjne i numeryczne w środowisku CAD
 • obsługa budownictwa 
 • obsługa budowy sieci - kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, benzynowych, światłowodowych,
 • ewidencja budynków
 • pomiary kontrolne obiektów budowlanych
 • pomiary wysokości obiektów wysmukłych (masztów, kominów, wież)
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, składowisk),
 • wszelkie nietypowe prace geodezyjne
 • miernictwo górnicze
 • geologia
 • systemy informacji przestrzennej

 

 

  

 

Copyright © 2007 GeoMaster - Wszelkie prawa zastrzeżone

 home  |  do góry  |

design by TONER